Chuyên mục: Trả lời bạn đọc

Mới nhất 2024: Nhật Bản Miễn visa cho những nước nào?

Nhật Bản miễn visa cho những nước nào trên thế giới?


Nhật Bản có chính sách miễn visa Nhật cho công dân của: 36 nước Châu Âu, 3 nước châu Phi, 2 nước Bắc Mỹ, 2 nước châu Đại Dương, 13 nước Mỹ Latin và Caribean.

Các loại visa Nhật Bản 2023

Kiến thức về Visa Nhật